top of page

Borsa de Corredors/es i Marxadors/es  
Bolsa de Corredores/as y Marxadores/as

2023

TRAIL SOLIDARI 2019 (738).jpg

Si et moris de ganes de participar en qualsevol modalitat del Trail Solidari Ciutat d'Alcoi i no tens equip, denixa'ns les teues dades i les publiquem aci per a que altres com tu o que els fasa falta algun per completar l'equip, contacten amb tu.

Ompli el formulari amb totes les dades sol·licitades i envia.

Que tingues sort!!!

Si te mueres de ganas de participar en alguna de las modalidades del Trail Solidari Ciutat d'Alcoi y no tienes equipo, déjanos tus datos y los publicaremos aquí pera que otros como tu o que les haga falta alguno para completar el equipo, contacten contigo.

Rellena el formulario con todos los datos solicitados y envia.

¡¡Que tengas suerte!!

(Inclou les teues dades per a que contacten amb tú)

(Inserta tus datos para que contacten contigo)

INSTRUCCIONS
En el cas de que algú estiga interessat en contactar amb algún membre d'aquesta llista, i en atenció a la Llei de protecció de dades, 
tindrà que contactar amb l'organització per facilitar-li les dades de contacte.

 

INSTRUCIONES
En el caso de que alguien esté interesado-a en contactar con algún mimbro de esta lista, y en atención a la Ley de protección de datos,  
deberá de contactar con la organización para facilitarle los datos de contacto.

 

TRAIL

Nom i Cognoms
Enrique Valdivieso Jover
Fco. José Briones Martínez

Andrea García Soler
Rafa Matarredona Santonja


 

Població
Ibi
Alcoi
Alcoi

Alcoi


 

Data Naiximent
17/10/1994
18/02/1972
01/01/1994

04/05/1969

Troba equipSI


 

MIG TRAIL

Nom i Cognoms
Alejandro Quiles Ferre
Manel Samper Martínez
Tono García Picó
David Aller Miró

Luis Rivera Merlo
Juan A. Giménez Caballero
Aránzazu Soler Roldán

Població
Alcoi
Alcoi
Alcoi
Alcoi
Alcoi
Alcoi

A Coruña

Data de Naiximent
10/07/1981
01/02/1984
08/02/1971
08/03/1980
01/11/1996
03/02/1962
06/04/1997

Troba equip
 

MARXA TRAIL

Nom i Cognoms
Segio Gonzálbez Jordá
Iván Ponsoda Hernández
Montse Doménech Brotóns

Jorge Ortuño Saura

Població
Cocentaina
Alcoi
Alcoi
Elda

Data de Naiximent
18/02/1972
27/09/1985
12/05/1971

Troba equip

 

JOVE TRAIL   - Per aquesta modalitat, contacteu al 629027308

Nom i Cognoms
 

Població
 

bottom of page