top of page

 Inscripcions / Inscripciones
X EDICIÓ

_DSC1691.jpg
logo_trail.JPG
LOGO MARXA.jpg
MIG 1..jpg
JOVE TRAIL.png

COM T’INSCRIUS?

 

Llegeix atentament aquestes indicacions que t’ajudaran a formalitzar la inscripció…

 

Les inscripcions s’obriran el dia 6 de maig de 2023, a partir de les 12:00 hores.

 

 • Como ja saps, la prova es desenvolupa per equips, per això la inscripció es realitzarà igualment per equip.

 

 • Deureu omplir el formulari  d’inscripció, completant totes les dades sol·licitades, sent imprescindible que les dades de contacte de cada un dels components de l’equip siguen verídiques i complerts. En cas contrari, es podria rebujar.

 

 • Fareu l’ingrés corresponent a la quota econòmica de participació, exclusivament mitjançant tarjeta de crèdit.

 • En el formulari d'inscripció trobareu l'opció de col·laborar amb el Trail Solidari Alcoi en l'ajuda a la investigació contra el càncer, amb una donació de 3 € o la voluntat per particpant. Si accepteu col·laborar, al realitzar l'ingres de participació sumeu la quantitat que desitgeu aportar..

 • Rebut el vostre formulari i una vegada fetes les comprovacions pertinents de les dades i la realització del pagament, rebreu la confirmació de inscripció. En el cas de que hi hagen dades incompletes o irregulars (exemple: el correu electrònic...), la insccripció podrà ser rebujada, perdent així la plaça de l'equip.

 • Per a nomenar als equips preguem que en tots els casos, els noms siguen curts. (Màxim 25 caracters)

 

 • El/la corredor/a nº 1 al full d’inscripció serà considerat per l’organització com el/la responsable de l’equip. A ell/ella es dirigirà l’organització en el cas de realitzar qualsevol comunicació.

 

 • Fareu l’ingrés econòmic atenen al tipus d’inscripció:

TRAIL

A - EQUIP: 200 € (4 participants x 50 € c.u)

B - EQUIP PATROCINAT: 315 € (Equip 200 € - 125 €)

MIG TRAIL

A - EQUIP:  140 € (4 participants x 35 € c.u)

B - EQUIP PATROCINAT: 265 € (Equip 140 € - 125 €)

MARXA TRAIL

A - EQUIP:  128 € (4 participants x 32 € c.u)

B - EQUIP PATROCINAT: 243 € (Equip 128 € - 125 €)

JOVE TRAIL

A - EQUIP:  60 € (4 participants x 15 € c.u)

B - EQUIP PATROCINAT: 185 € (Equip 60 € - 125 €)

DONATIU VOLUNTARI

3 € o la voluntat per a projectes d'investigació.

La quota d’inscripció inclou un segur d’accidents per a tots els participants.

Els vostres ingresos en concepte d'inscripció seràn repartits de la següent forma:

40% per a fer front a les despeses de l'organització.

60% per a col·laborar amb un projecte d'investigació en càncer, mitjançant la BECA creada per la "Asociación Española de Investigadores en Cáncer (ASEICA) y el C.E.M. +QUEUNTRAIL convocada anualmente para jóvenes investigadores.

(Recordeu que amb l’opció B, estareu donant suport amb major força a la lluita contra el càncer, ja que els 110 € que aporta el vostre PATROCINADOR SOLIDARI seran donats íntegrament a aquesta causa.

A canvi, el dorsal que lluireu els membres de l’equip portarà imprès el logotip de l’empresa o entitat col·laboradora. Així mateix, el logotip apareixerà a l’espai especial per als PATROCINADORS SOLIDARIS que tenim reservat a la nostra web.).

 

Teniu patrocinador?

 • Si teniu un PATROCINADOR SOLIDARI de l’equip, recorda enviar-nos al nostre correu electrònic trailsolidariciutatalcoi@gmail.com, el seu logotip en format JPG amb un pes de entre 800k i 1MB, per a confeccionar els dorsals i incloure’l en la nostra web oficial.

 

Envia’ns la fotografia del teu equip

 • Envia’ns la fotografia del teu equip a l’adreça de correu electrònic info@trailsolidarialcoi.org i la inclourem a la nostra web oficial i a nostra pàgina de Facebook. Així ens anirem coneixen abans de la cursa. 

- Ens dieu el nom de l'equip

- Ens dieu el nom del quatre components.

- Si voleu, un petit comentari per a la publicació al        nostre facebook. (Exemples: Quines ganes!!, Ànim a totes  i a tots, etc.).

Canvis de components d’equip

 • Si qualsevol component del teu equip sigues baixa per motius justificats (Lesió, malaltia, etc.) podeu substituir-lo/la per un altre/a.

 • Els canvis sols es podran realitzar des de les 12:00 hores del dia 18 de setembre de 2023, a les 18:00 hores del dia 2 d'octubre de 2023.

 • El canvi suposarà un donatiu de 5 € per component en concepte de despeses de gestió.

 • Per a realitzar el canvi deuràs fer el que s'especifica a l'enllaç que hi ha al peu d'aquesta pàgina.

 • Els canvis poden suposar modificacions en la categoria, per la suma de les edats o pel sexe del recent incorporat.

 • La samarreta que s’entregarà al nou component serà de la talla del substituït. En el cas de no coincidir, l’organització i en funció de les existències intentarà canviar-la.

¿COMO TE INSCRIBES?

 

Lee atentamente estas indicaciones que te ayudarán a formalizar la inscripción…

 

Las inscripciones se abrirán el día 6 de mayo de 2023, a partir de las 12:00 horas.

 

 • Como ya sabéis, la prueba se desarrolla por equipos, por ello la inscripción se realizará también por equipo.

 • Deberéis rellenar el formulario de inscripción, completando todos los datos solicitados, siendo imprescindible que los datos de contacto de cada uno de los componentes sean verídicos y correctos. En caso contrario, se podrían rechazar.

 

 • Realizaréis el ingreso correspondiente a la cuota económica de participación  exclusivamente con tarjeta de crédito.

 • En el formulario de inscripción encontraréis la opción de colaborar con el Trail Solidari Alcoi en la ayuda en la investigación contra el cáncer, con la donación de 3 € o la voluntad por participante. Si aceptáis colaborar, al realizar el ingreso de participación sumáis la cantidad que deseéis aportar.

 

 • Recibido el formulario de vuestro equipo y comprobada la realización del pago, recibiréis la conformación de inscripción. En el caso de que haya datos incompletos o irregulares (Ejemplo: el correo electrónico...), la inscripción podrá ser rechazada, perdiendo así la plaza del equipo.

  

 • Para denominar a los equipos, rogamos nombres cortos. (Máximo 25 caracteres)

 

 • El/la corredor/a nº 1 del equipo será considerado/a por la organización como el/la responsable del equipo. A él/ella se dirigirá la organización en caso de necesitar realizar cualquier comunicación.

 

 • Haréis el ingreso atendiendo al tipo de inscripción.

 

TRAIL

A - EQUIPO: 200 € (4 participantes x 50 € c.u)

B - EQUIPO PATROCINADO: 315 € (Equip 200 € - 125 €)

MIG TRAIL

A - EQUIPO:  140 € (4 participantes x 35 € c.u)

B - EQUIPO PATROCINADO: 265 € (Equip 140 € - 125 €)

MARXA TRAIL

A - EQUIPO:  128 € (4 participantes x 32 € c.u)

B - EQUIPO PATROCINADO: 243 € (Equip 128 € - 125 €)

JOVE TRAIL

A - EQUIPO:  60 € (4 participantes x 15 € c.u)

B - EQUIPO PATROCINATE: 186 € (Equipo 60 € - 125 €)

DONATIVO VOLUNTARIO

3 € o la voluntad per a proyectos de investigación.

La cuota de inscripción incluye un seguro de accidentes para todos los participantes.

Vuestros ingresos en concepto de inscripción serán repartidos de la siguiente forma:

40% para hacer frente a los gastos de la organización.

60% para colaborar con un proyecto de investigación en cáncer, mediante la BECA creada por la Asociación Española de Investigadores en Cáncer (ASEICA) y el C.E.M. +QUEUNTRAIL, convocada anualmente para jóvenes investigadores.

(Recordad que con la opción B, estaréis apoyando con mayor fuerza a la lucha contra el cáncer, ya que los 110 € que aporta vuestro PATROCINADOR SOLIDARIO serán aportados íntegramente a esta causa.

 A cambio, el dorsal que luciréis  los corredores-as componentes del equipo llevará impreso el logotipo de la empresa o entidad colaboradora.

En nuestra web reservaremos un espacio especial para LOS PATROCINADORES SOLIDARIOS).

 

¿Tenéis patrocinador?

 • Si tenéis un PATROCINADOR SOLIDARIO de equipo, recuerda enviarnos al correo electrónico trailsolidariciutatalcoi@gmail.com, el logotipo de la entidad patrocinadora en formato JPG con de unos  800k a 1MB como mínimo, para confeccionar los dorsales e insertar el mismo en nuestra web oficial.

 

 

Envíanos la fotografía de tu equipo

 • Envíanos la fotografía de tu equipo al correo electrónico info@trailsolidarialcoi.org  y la insertaremos en nuestra web i Facebook. Así  nos iremos conociendo todos antes de la carrera.

- Nos decís el nombre del equipo.

- El nombre de los cuatro componentes.

- Si os apetece, un pequeño comentario apara la             publicación en nuestro facebook (Ejemplo: Que ganas!!,   Ánimo a todas y a todos!!, etc.).

 Cambios de componentes de equipo

 • Si algún componente de tu equipo causa baja por motivos justificados (Lesión, enfermedad, etc.), puedes sustituirlo/a por otro/a.

 • Los cambios solo se podrán realizar desde las 12:00 horas del día 18 de septiembre de 2023, a las 18:00 horas del día 2 de octubre de 2023.

 • El cambio supondrá un donativo de 5 € por componente en concepto de gastos de gestión.

 • Para realizar el cambio deberás hacer lo que se especifica en el enlace que hay al pie de esta página.

 • Los cambios pueden suponer modificaciones en la categoría, por la suma de las edades o el sexo del recién incorporado.

 • La camiseta que se entregará al nuevo componente será de la talla del sustituido. En el caso de no coincidir la organización y en función de las existencias, intentará cambiarla.

CLUB ATLETISME ALCOI - A FULK.jpeg
TEAM FLATO.jpg
bottom of page