top of page

 Inscripcions / Inscripciones VI EDICIÓ

20181027_-_Fotos_Paco_Tomás_1_2018_(263)

COM T’INSCRIUS?

 

Llegeix atentament aquestes indicacions que t’ajudaran a formalitzar la inscripció…

 

Les inscripcions s’obriran el dia 27 d'abril de 2019, a partir de les 12:00 hores.

 

 • Como ja saps, la prova es desenvolupa per equips, per això la inscripció es realitzarà igualment per equip.

 

 • Deureu omplir el formulari  d’inscripció, completant totes les dades sol·licitades, sent imprescindible que les dades de contacte de cada un dels components de l’equip siguen verídiques i complerts.

 

 • Fareu l’ingrés corresponent a la quota econòmica de participació, exclusivament mitjançant tarja de crèdit.

 • En el formulari d'inscripció trobareu l'opció de col·laborar amb el Trail Solidari Alcoi en l'ajuda contra el càncer, amb l'aportación de 3 € per particpant. Si accepteu col·laborar, al realitzar l'ingres de participació sumeu la quantitat de l'aportació.

 • Rebut el vostre formulari i una vegada fetes les comprovacions pertinents de les dades i la realització del pagament, rebreu la confirmació “provisional” de l’empresa Mychip, encarregada de les inscripcions i cronometratge.

 

 • La inscripció serà considerada definitiva quan rebeu la confirmació per part de l’organització (C.E.M. +QUEUNTRAIL).

 

 • Per a nomenar als equips no s’admetran noms d’empreses i o institucions, si aquestes no tenen la condició de “Patrocinador d’equip”. Preguem que en tots els casos, els noms siguen curts. (Màxim 30 caracters)

 

 • El/la corredor/a nº 1 al full d’inscripció serà considerat per l’organització com el/la responsable de l’equip. A ell/ella es dirigirà l’organització en el cas de realitzar qualsevol comunicació.

 

 • Fareu l’ingrés econòmic atenen al tipus d’inscripció:

 

A

Inscripció equip TRAIL: 120 €

4 participants x 30 € cu.

B

Inscripció equip TRAIL amb patrocinador solidari: 230 €

4 participants x 30 € cu. + 110 € 

(Recordeu que amb l’opció B, estareu donant suport amb major força a la lluita contra el càncer, ja que els 110 € que aporta el vostre PATROCINADOR SOLIDARI seran aportats íntegrament a aquesta causa.

A canvi, el dorsal que lluireu els membres de l’equip portarà imprès el logotip de l’empresa o entitat col·laboradora. Així mateix, el logotip apareixerà a l’espai especial per als PATROCINADORS SOLIDARIS que tenim reservat a la nostra web.).

 

Teniu patrocinador?

 • Si teniu un PATROCINADOR SOLIDARI de l’equip, recorda enviar-nos al nostre correu electrònic trailsolidariciutatalcoi@gmail.com, el seu logotip en format JPG amb un pes de entre 800k i 1MB, per a confeccionar els dorsals i incloure’l en la nostra web oficial.

La quota d’inscripció inclou un segur d’accidents per a tots els participants.

Envia’ns la fotografia del teu equip

 • Envia’ns la fotografia del teu equip a l’adreça de correu electrònic trailsolidariciutatalcoi@gmail.com i la inclourem a la nostra web oficial i a nostra pàgina de Facebook. Així ens anirem coneixen abans de la cursa.

 

Canvis de components d’equip

 • Si qualsevol component del teu equip causa baixa per motius justificats (Lesió, malaltia, etc.) podeu substituir-lo/la per un altre/a.

 • Els canvis sols es podran realitzar des del dia 24 de setembre al 10 d'octubre de 2019.

 • El canvi suposarà un cost de 5 € per component en concepte de despeses de gestió.

 • Per a realitzar el canvi deuras utilitzar el formulari que hi trobaras a aquesta pàgina.

 

Que fer per a  realitzar un canvi de component d’equip?

 • Ompli en formulari  de "Canvi de participant" amb totes les dades sol·licitades i envia.

 • Fer el pagament del 5 € per component canviat al nº de conter corrent ES96 2100 2252 2702 0022 0384 i enviar el justificant bancari amb el concepte "Canvi" i "nom de l'equip" a trailsolidariciutatalcoi@gmail.com.

 • El canvi serà efectiu quan rebeu la confirmació de l’organització. (C.E.M. +QUEUNTRAIL)

 • Recordeu que una substitució pot suposar el canvi de categoria, be per la suma de les edats o pel sexe del recent incorporat.

 • La samarreta que s’entregarà al nou component serà de la talla del substituït. En el cas de no coincidir, l’organització i en funció de les existències intentarà canviar-la.

Patrocina el teu equip
20181009 - MARXA NORDICA ALCOI.jpg

¿COMO TE INSCRIBES?

 

Lee atentamente estas indicaciones que te ayudarán a formalizar la inscripción…

 

Las inscripciones se abrirán el día 27 de abril de 2019, a partir de las 12:00 horas.

 

 • Como ya sabéis, la prueba se desarrolla por equipos, por ello la inscripción se realizará también por equipo.

 • Deberéis rellenar el formulario de inscripción, completando todos los datos solicitados, siendo imprescindible que los datos de contacto de cada uno de los componentes sean verídicos y correctos.

 

 • Realizaréis el ingreso correspondiente a la cuota económica de participación  exclusivamente con tarjeta de crédito.

 • En el formulario de inscripción encontraréis la opción de colaborar con el Trail Solidari Alcoi en la ayuda contra el cáncer, con la aportación de 3 € por particpante. Si aceptáis colaborar, al realizar el ingreso de participación sumáis la cantidad de la aportación

 

 • Recibido el formulario de vuestro equipo y comprobada la realización del pago, recibiréis la conformación provisional de la empresa Mychip, encargada de las inscripciones y cronometraje.

 

 • La inscripción será considerada definitiva cuando recibáis la confirmación definitiva por parte de la organización (C.E.M. +QUEUNTRAIL)

 

 • Para denominar a los equipos, no se admitirán nombres de empresas o instituciones si estas no tienen la condición de patrocinadores de equipo. Rogamos nombres cortos. (Máximo 30 caracteres)

 

 • El/la corredor/a nº 1 del equipo será considerado/a por la organización como el/la responsable del equipo. A él/ella se dirigirá la organización en caso de necesitar realizar cualquier comunicación.

 

 • Haréis el ingreso atendiendo al tipo de inscripción.

 

A

Inscripción equipo TRAIL: 120 €

4 participantes x 30 € cu.

B

Inscripción equipo TRAIL con patrocinador solidario: 230 €

4 participantes x 30 € cu. + 110 € 

 

(Recordad que con la opción B, estaréis apoyando con mayor fuerza a la lucha contra el cáncer, ya que los 110 € que aporta vuestro PATROCINADOR SOLIDARIO serán aportados íntegramente a esta causa.

 A cambio, el dorsal que luciréis  los corredores-as componentes del equipo llevará impreso el logotipo de la empresa o entidad colaboradora.

En nuestra web reservaremos un espacio especial para LOS PATROCINADORES SOLIDARIOS).

 

¿Tenéis patrocinador?

 • Si tenéis un PATROCINADOR SOLIDARIO de equipo, recuerda enviarnos al correo electrónico trailsolidariciutatalcoi@gmail.com, el logotipo de la entidad patrocinadora en formato JPG con de unos  800k a 1MB como mínimo, para confeccionar los dorsales e insertar el mismo en nuestra web oficial.

La cuota de inscripción incluye un seguro de accidentes para todos los participantes.

 

Envíanos la fotografía de tu equipo

 • Envíanos la fotografía de tu equipo al correo electrónico trailsolidariciutatalcoi@gmail.com y la insertaremos en nuestra web i Facebook. Así  nos iremos conociendo todos antes de la carrera.

 Cambios de componentes de equipo

 • Si algún componente de tu equipo causa baja por motivos justificados (Lesión, enfermedad, etc.), puedes sustituirlo/a por otro/a.

 • Los cambios solo se podrán realizar desde las 22:00 horas del día 24 de septiembre a las 18:00 horas del día 10 de octubre de 2019.

 • El cambio supondrá un coste de 5 € por componente en concepto de gastos de gestión.

 • Para realizar el cambio deberás utilizar la plantilla que encontrarás en esta página.

 

¿Qué hacer para realizar un cambio de componente de equipo?

 • Rellena el formulario de "Cambio de participante" con todos los datos solicitados y envía

 • Hacer el pago del 5 € por componente canbado al nº de cuenta corriente ES96 2100 2252 2702 0022 0384 y enviar el justificante bancario con  el concepto "Cambio" y "nombre del equipo" a trailsolidariciutatalcoi@gmail.com.

 • El cambio será efectivo cuando recibas la confirmación de la organización. (C.E.M.+QUEUNTRAIL)

 • Recuerda que una sustitución puede suponer el cambio de categoría, bien por la suma de las edades o por el sexo del recién incorporado.

 • La camiseta que se entregará al nuevo componente será de la talla del sustituido. En el caso de no coincidir la organización y en función de las existencias, intentará cambiarla

Patrocina tu equipo
ELS VENJADORS - MARXA.jpg
bottom of page