top of page

 PROGRAMA   2019

0-SALIDA TRAIL SOLIDARI 2018 (33).jpg

DIVENDRES DIA 18 D'OCTUBRE DE 2019

Lloc: 

CAMPUS D'ALCOI DE LA U.P.V.

(Pavelló Gerogina Blanes)

RECOLLIDA DE DORSALS

Hora: 

De 18:00 h. a 21:00 h.

Fórmula per arreplegar el Dorsal:

  • Un/una participant arreplega el seu dorsal: presentant del DNI original.

  • Un/una participant arreplega el dorsal de la resta del seu equip: Presentant ell el seu DNI original i a més de la fotocopia o imatge en dispositiu mòbil dels seus DNI’s.

- Pàrquing de la Universitat gratuït per a participants.

DISSABTE DIA 19 D'OCTUBRE DE 2019

 

Lloc:

PLAÇA DE DINS - PASSATGE SANT AGUSTÍ 

(Al costat de l'Ajuntament)

RECOLLIDA DE DORSALS

Hora: 06:30 h. a 07:30 h.

GUARDA ROBA I DUTXES

(Col·legi la Presentació - A 50 metres de l'Ajuntament)

Hora: 06:30 h., a 19:00 h.

CONTROL DE MATERIAL OBLIGATORI I RECOLLIDA DE FULL DE SIGNATURES

Passatge Sant Agustí - Plaça de Dins)

Hora: 06:45 h. a 08:00 h.

ACCÉS PARTICIPANTS AL PARC TANCAT

Plaça de Dins

Hora: De 06:45, fins a les 08:00 h.

- HOMENATGE ALS PARTICIPANTS 

- ACTE DE SUPORT ALS QUE PATEIXEN LA               MALALTIA DEL CÀNCER 

Plaça de Dins

Hora: 08:00 h.

 

EIXIDA

VII TRAIL SOLIDARI CIUTAT D'ALCOI

V  MARXA TRAIL SILIDARIA CIUTAT D'ALCOI,

II MIG TRAIL SOLIDARI CIUTAT D'ALCOI

Lloc: Av. Pais Valencià

Hora: 08:30 h.

 

TANCAMENT

VII TRAIL SOLIDARI CIUTAT D'ALCOI

V  MARXA TRAIL SILIDARIA CIUTAT D'ALCOI,

II MIG TRAIL SOLIDARI CIUTAT D'ALCOI

Lloc: Av. Pais Valencià

Hora: 19:00 h.

VIERNES DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019

Lugar: 

CAMPUS D'ALCOI DE LA U.P.V.

(Pabellón Gerogina Blanes)

RECOGIDA DE DORSALES

Hora: 

De 18:00 h. a 21:00 h.

Fórmula per arreplegar el Dorsal:

  • Un participante recoge su dorsal: presentando su DNI original.

  • Un/una participante recoge los dorsales del resto de su equipo: Presentando él su DNI original, además de la fotocopia o imagen en dispositivo móvil de sus DNI’s.

- Parking de la Universidad gratuito para participantes.

SÁBADO DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2019

Lloc:

PLAZA DE DINS - PASAJE SANT AGUSTÍ 

(Junto al Ayuntamiento)

RECOGIDA DE DORSALES

Hora: 06:30 h. a 07:30 h.

GUARDARROPA Y DUCHAS

(Colegio la Presentación - A 50 metros del Ayuntamiento)

Hora: 06:30 h. a 19:00 h.

CONTROL DE MATERIAL OBLIGATORIO Y RECOGIDA DE LA HOJA DE FIRMAS

Pasaje Sant Agustí - Plaza de Dins)

Hora: 06:30 h. a 08:00 h.

ACCESO PARTICIPANTES AL PARQUE CERRADO

Plaza de Dins

Hora: De 06:45. hasta las 08:00 h.

- HOMENAJE A LOS PARTICIPANTES 

- ACTO DE APOYO A LOS QUE SUFREN LA                     ENFERMEDAD DEL   CÁNCER 

Plaza de Dins

Hora: 08:00 h.

 

SALIDA

VII TRAIL SOLIDARI CIUTAT D'ALCOI

V  MARXA TRAIL SILIDARIA CIUTAT D'ALCOI,

II MIG TRAIL SOLIDARI CIUTAT D'ALCOI

Lugar: Avda. Pais Valencià

Hora: 08:30 h.

 

CIERRE

VII TRAIL SOLIDARI CIUTAT D'ALCOI

V  MARXA TRAIL SILIDARIA CIUTAT D'ALCOI,

II MIG TRAIL SOLIDARI CIUTAT D'ALCOI

Lugar: Avda. Pais Valencià

Hora: 19:00 h.

Planol ubicacions 2019 2 2.jpg
planol general 2019 1 1.jpg
bottom of page