top of page
portada-fotosequips.jpg

DEDICATÒRIES

+queuntrail, organitzadors del Trail Solidari Ciutat d'Alcoi, dedica cada una de les edicions d'aquest a un col·lectiu que per la seua tasca contribueix a millorar la vida de les persones, especialment als que pateixen la malaltia del càncer i a les persones que estan al costat dels que més ho necessiten.

+queuntrail, organizadores del Trail Solidari Ciutat d'Alcoi, dedica cada una de las ediciones de este a un colectivo que por su tarea contribuye a mejorar la vida de las personas, especialmente a los que sufren la enfermedad del cáncer y a las personas que están junto a los que más lo necesitan.

Dedicatoria 2023

Dedicado a los corredores y corredoras que hacen posible
la misión solidaria que se propone este Trail

Dedicatoria 2022

Dedicado a los voluntarios y voluntarias de todo el mundo
que dan parte de su vida para ayudar a los demás

Dedicatoria 2021

Dedicado a las personas que lucharon
en primera línea contra la COVID19

Dedicatoria 2019

Dedicado a maestros, maestras, educadores y educadoras

Des de molts anys enrere a la humanitat hi ha hagut persones que han contribuït a construir societats solidàries i tolerants, que han prosperat amb estima i respecte. Homes i dones que han fet seu del compromís de transmetre a homes i dones uns valors que es permetera viure en pau i fraternitat.

Homes i dones que a molts ens han deixat una extraordinària herència de sabuderia i humanitat, i ens han ensenyat a entendre la vida d’una altra manera.

Persones de tota mena, humils, sabuts, ressabuts, simpàtiques, cascarraves, grosses, escandaloses, encantadores... Admirables tots.

Amb l’esperança que no deixen mai d'ajudar-nos a viure carregats d’humanitat, dediquem el Trail solidari Ciutat d’Alcoi 2019 a mestres, educadors i educadores.

Desde muchos años atrás a la humanidad ha habido personas que han contribuido a construir sociedades solidarias y tolerantes, que han prosperado con aprecio y respeto. Hombres y mujeres que han hecho sede del compromiso de transmitir a hombres y mujeres unos valores que se permitiera vivir en paz y fraternidad.

Hombres y mujeres que a muchos entes han dejado una extraordinaria herencia de sabiduría y humanidad, y nos han enseñado a entender la vida de otro modo.

Personas de todo tipo, humildes, sabidos, listos, simpáticas, cascarrabías, gordas, escandalosas, encantadoras... Admirables todos.

Con la esperanza que no dejan nunca de ayudarnos a vivir cargados de humanidad, dedicamos el Trail Solidari Ciutat d'Alcoi 2019 a maestros, maestras, educadores y educadoras.

Dedicatòria 2018:  A la Natura, els espais naturals i Territori

Dedicatòria 2017:  Als Grups de Cerca i Rescat en Muntanya

Aquest any 2017, la 5ª edició del Trail Solidari Alcoi, la dediquem a aquells que ajuden a les persones en situacións d'extrema gravetat, salven moltes vides i arrisqun les seues.

Escaladors, alpinistes, senderistes, Bikers, corredors pedestres de muntanya, tots hem provat límits, i més d’un hem viscut moments de pànic per donar-li l’esquena al sentit comú. Quan això passa, arriba la catàstrofe i ens pot cambiar la vida o senzillament acabar.

Doncs quan això passa, quan la natura es revetlla, quan li donem ales a la imprudència, o quan senzillament donem un mal pas, ahí estan ells.

Si ens perdem, ens busquen, ploga, neve o llampegue. Quan ens troben, per calmar-nos i ajudar-nos, ens curen, ens arropen, ens parlen, ens donen la mà i la seua bondat.

Ahí estan ells, fent front als perills i riscs que tenen que esquivar fins a mirar-nos a la cara.

Ahí estan ells, jugant-se la vida per nosaltres. De vegades perdent-la.

Este año 2017, la 5ª edición del Trail Solidari Alcoi, la dedicamos a aquellos que ayudan a las personas en situaciones de extrema gravedad, salvan muchas vidas y arriesgando las suyas.

Escaladores, alpinistas, senderistas, Bikers, corredores pedestres de montaña, todos hemos probado límites, y más de uno hemos vivido momentos de pánico por darle la espalda al sentido común. Cuando eso pasa, llega la catástrofe y nos puede cambiar la vida, o sencillamente acabar.

Pues cuando eso pasa, cualdo la naturaleza se rebela, cuando le damos alas a la imprudencia, o cunado sencillamente damos un malñ paso, ahí están ellos.

Si nos perdemos, nos buscan, llueva, nieve o relampaguee. Ciando nos encuentran, para calmarnos y ayudarnos, nos curas, nos arropan, nos hablan, nos dan la mano y su bondad.

Ahí están ellos, haciendo frente al peligro y riesgos que tienen que esquivar hasta mirarnos a la cara.

Ahí están ellos, jugándose la vida por nosotros. en ocasiones, perdiéndola

IMG_20170218_112159.jpg

Dedicatòria 2016:  Als Investigadors en càncer 

En la IV edició del Trail Solidari Alcoi oferim el nostre homenatge a un col·lectiu molt especial, al que quan més t’apropes a ell més ten adones de la seua grandesa professional i per damunt de tot, humana.

Un col·lectiu d’escollits, ....que semblen extingits, ..amagats i que poca gent parla d’ells o recorda que estan.

..i estan!!!. Cada dia, cada nit, cada hora, a tota hora...

Decisius en la lluita contra la malaltia, viuen el moment  amb l’esperança de trobar llum allà on creem que no la hi ha i arrancar somriures als hospitals, a les cases, a les converses de carrer.

Un col·lectiu tant important que es capaç de salvar milions de vides.

En els últims anys hem vist com han patit el menyspreu de les administracions, retallant-los els pressupostos i dificultant la seua tasca indispensable per al futur i benestar de les persones.

Reben un tractament que ens ompli de vergonya i rebel·lia, que ens anima més encara, a donar la cara per ells, i a reivindicar al seu costat el reconeixement digne que mereixen.

En la IV edición del Trail Solidari Alcoi ofrecemos nuestro homenaje a un colectivo muy especial, al que cuando más te acercas a él, más te das cuenta de su grandeza profesional y por encima de todo, humana.

Un colectivo de escogidos, ....que perece extinguidos, ..escondidos y que poca gente habla de ellos o recuerda que están.

..y ¡están!!!. Cada dia, cada noche, cada hora, a todas horas...

Decisivos en la lucha contra la enfermedad, viven el momento  con la esperanza de encontrar luz donde creemos que no la hay y arrancar sonrisas en hospitales,  casas, i en tertulias de la calle. 

Es tan importante que es capaz de salvar millones de vidas.

En los últimos años hemos visto como han sufrido en menosprecio de las administraciones, recortándoles los presupuestos y dificultando su trabajo indispensable para el futuro y bienestar de las personas.

Reciben un trato que nos llena de vergüenza y rebeldía, que nos anima aun más a dar la cara por ellos, i a reivindicar a su lado el digno reconocimiento que merecen. 

investigacion-k2vH-U120303763007MfB-624x

Dedicatòria 2015:  Al personal sanitari, familiars i amics de malalts en càncer 

La III edició del Taril Solidari Ciutat d'Alcoi, va estar dedicada a les persones que estan en permanent contacte amb els malalts. Metges, infermeres, celadors, familiars i amics,  profesionals i esers estimats que ajuden a sanar física i anímicament als qui pateixen la malaltía.

VR-tecnologia-Medicina-universidad-conti

La III edición del Taril Solidari Ciutat d'Alcoi, estuvo dedicado a las personas que están en permanente contacto con los enfermos. Médicos, enfermeras, celadores, familiares y amigos profesionales y seres queridos que ayudan a sanar física y anímicamente a quienes padecen la enfermedad

Dedicatòria 2014:  Als xiquets i xiquetes malaltets de càncer 

La II edició del Taril Solidari Ciutat d'Alcoi, va estar dedicada als més indefensos, als mes menuts. Amb desitg d'enviar-los un missatge d'alegria i d'esperança. El lema de la dedicatòria definia la nostra voluntat:

"LA NOSTRA ENERGIA PER UN SOMRIURE"

La II edición del Taril Solidari Ciutat d'Alcoi, estuvo dedicada a los más indefensos, a los más pequeños. Con deseo de enviarles un mensaje de alegría y de esperanza.  

El lema de la dedicatoria definía nuestra voluntad:

"NUESTRA ENERGÍA POR UNA SONRISA"

139-2.jpg
bottom of page