top of page

 PROGRAMA   2022

20191019 Fotos trail - Santi Aura (342).jpg

DIVENDRES DIA 14 D'OCTUBRE DE 2022

Lloc: 

CAMPUS D'ALCOI DE LA U.P.V.

(Pavelló Gerogina Blanes)

RECOLLIDA DE DORSALS

Hora: 

De 17:00 h. a 21:00 h.

Fórmula per arreplegar el Dorsal:

  • Un/una participant arreplega el seu dorsal: presentant del DNI original.

  • Un/una participant arreplega el dorsal de la resta del seu equip: Presentant ell el seu DNI original i a més de la fotocopia o imatge en dispositiu mòbil dels seus DNI.

- Pàrquing de la Universitat gratuït per a participants.

DISSABTE DIA 15 D'OCTUBRE DE 2022

 

Lloc:

PLAÇA D'ESPANYA

RECOLLIDA DE DORSALS (Oficines Unión Alcoyana)

Hora: 06:00 h. a 07:15 h.

GUARDA ROBA I DUTXES

(Col·legi la Presentació - A 50 metres de l'Ajuntament)

Hora: 06:00 h., a 18:30 h.

CONTROL DE MATERIAL OBLIGATORI I RECOLLIDA DE FULL DE SIGNATURES

Passatge Sant Agustí - Plaça de Dins)

Hora: 06:30 h. a 07:30 h.

ACCÉS PARTICIPANTS AL PARC TANCAT

Plaça de Dins

Hora: De 06:30, fins a les 07:30 h.

HOMENATGE ALS PARTICIPANTS 

ACTE DE SUPORT ALS QUE PATEIXEN LA                      MALALTIA DEL CÀNCER 

Plaça de Dins

Hora: 07:30 h.

 

EIXIDA

IX TRAIL SOLIDARI CIUTAT D'ALCOI

VII  MARXA TRAIL SILIDARIA CIUTAT D'ALCOI,

IV MIG TRAIL SOLIDARI CIUTAT D'ALCOI

I JOVE TRAIL SOLIDARI CIUTAT D'ALCOI

Lloc: Plaça d'Espanya

Hora: 08:00 h.

 

TANCAMENT

IX TRAIL SOLIDARI CIUTAT D'ALCOI

VII  MARXA TRAIL SILIDARIA CIUTAT D'ALCOI,

IV MIG TRAIL SOLIDARI CIUTAT D'ALCOI

Lloc: Plaça d'Espanya

Hora: 18:00 h.

VIERNES DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2021

Lugar: 

CAMPUS D'ALCOI DE LA U.P.V.

(Pabellón Georgina Blanes)

RECOGIDA DE DORSALES

Hora: 

De 17:00 h. a 21:00 h.

Fórmula per arreplegar el Dorsal:

  • Un participante recoge su dorsal: presentando su DNI original.

  • Un/una participante recoge los dorsales del resto de su equipo: Presentando él su DNI original, además de la fotocopia o imagen en dispositivo móvil de sus DNI.

- Parking de la Universidad gratuito para participantes.

SÁBADO DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2022

Lloc:

PLAZA DE ESPAÑA 

RECOGIDA DE DORSALES

Hora: 06:0 h. a 07:15 h.

GUARDARROPA Y DUCHAS

(Colegio la Presentación - A 50 metros del Ayuntamiento)

Hora: 06:00 h. a 18:30 h.

CONTROL DE MATERIAL OBLIGATORIO Y RECOGIDA DE LA HOJA DE FIRMAS

Pasaje Sant Agustí - Plaza de Dins)

Hora: 06:30 h. a 07:30 h.

ACCESO PARTICIPANTES AL PARQUE CERRADO

Plaza de Dins

Hora: De 06:30. hasta las 07:30 h.

HOMENAJE A LOS PARTICIPANTES 

ACTO DE APOYO A LOS QUE SUFREN LA                     ENFERMEDAD DEL   CÁNCER 

Plaza de Dins

Hora: 07:30 h.

 

SALIDA

IX TRAIL SOLIDARI CIUTAT D'ALCOI

VII  MARXA TRAIL SILIDARIA CIUTAT D'ALCOI,

IV MIG TRAIL SOLIDARI CIUTAT D'ALCOI

I JOVE TRAIL SOLIDARI CIUTAT D'ALCOI

Lugar: Plaza de España

Hora: 08:00 h.

 

CIERRE

IX TRAIL SOLIDARI CIUTAT D'ALCOI

VII  MARXA TRAIL SILIDARIA CIUTAT D'ALCOI,

IV MIG TRAIL SOLIDARI CIUTAT D'ALCOI

Lugar: Plaza de España

Hora: 18:00 h.

2022 - ZONES PARKINGS 2021 V1.0 1.jpg
bottom of page