top of page

Llista d'espera d'equip  /  Lista de espera de equipo

logo_trail PNG.png
MIG TRAIL OK1.png
LOGO MARXA.png
20191019 Fotos trail - Santi Aura (291).

+QUEUNTRAIL obri una llista d'espera entre aquells equips que no hajen pogut ocupar una plaça en el moment de l'obertura de les inscripcions.

En el cas de que es produeixquen baixes, l'organització contactarà amb els responsables dels equips que ompliguen i ens envien el formulari següent, a efectes d'anar cubrin les places lliures.

El fet d'omplir i enviar aquest formulari, no garantitza la inscripció i  la plaça per a la participació a la modalitat escollida de l'edició 2022.

En el cas de ser acceptada la inscripció, serà comunicada oficialment per l'organització.

Recorda comunicar-nos si inscrius l'equip com PATROCINAT.

+QUEUNTRAIL abre una lista de espera entre aquellos equipos que no hayan podido ocupar una plaza en el momento de la apertura de las inscripciones.

En el caso de que se produzcan bajas, la organización contactará con los responsables de los equipos que rellenen y nos envíen el formulario siguiente, al efecto de ir cubriendo las plazas libres.

El hecho de rellenar y enviar este formulario, no garantiza la inscripción y la plaza para participar en la modalidad escogida de la edición 2022.

En el caso de ser aceptada la inscripción, será comunicada oficialmente por la organización

Recuerda decirnos si inscribes el equipo como PATROCINADO.

Muchas gracias!, Mensaje recibido

bottom of page