top of page

Preguntes freqüents

Preguntas frecuentes

_Quan s’obrin les inscripcions?
El dia 11 de maig de 2024, a partir de les 12:00h a mig dia.

_Hi ha llista d’espera en el cas que es completen totes les inscripcions?
Sí. S’activarà un botó a la web, on podràs seleccionar la modalitat.

_Quan s’arrepleguen els dorsals i on?
Es podran arreplegar el dia 4 d’octubre de 2024, al Pavelló Georgina Blanes del Campus d’Alcoi de la UPV, a partir de les 17:00, fins a les 21:00 h, del mateix dia.
El dia 5 d’octubre de 2024, a les oficines de la Unión Alcoyana Seguros (Plaça d’Espanya – Lloc d’eixida), des de les 06:30, fins a les 07:15 h.


_Puc arreplegar els dorsals dels components del meu equip? Què necessite?
Sí. Necessites els DNI de les persones a qui arreplegues els dorsals. Els documents poden ser en suport físic o digital.

_Si un o dos membres d’un mateix equip no poden participar, els altres poden?
Sí. Eixa eventualitat impedirà que l’equip puga tenir classificació, encara que sí que disposarà dels temps dels quals participen.

_Si un equip té una o més baixes abans de la cursa, pot fer noves incorporacions per a substituir-los?
Sí, és possible fer canvis de participants. Els canvis sols es podran realitzar des de les 12:00 hores del dia 14 de setembre, fins a les 18:00 h del dia 26 de setembre de 2024, a les 18:00 hores.
Per a fer els canvis, pots veure com a:
www.trailsolidarialcoi.org/inscripcions


_Si substituïm a algun membre de l’equip, i la talla de la samarreta del que entra no és la mateixa del que ix, fins quan podem canviar-la, i com?
La talla de samarreta es pot canviar fins abans del 30 d’agost de 2024.

_Si no tinc equip i vull contactar o que contacten amb mi per formar part d’un, on ho puc comunicar?
Ho pots fer mitjançant el formulari que hi ha a l’apartat Borsa del Corredor-a.

_En el cas de patir un accident durant la cursa, que dec fer?
Trucar al telèfon d'emergència. Veure al dorsal i a l’APP del Trail.

_A quin establiment hospitalari dec acudir en cas d’accident, per a rebre l’assistència de l’assegurança de l’organització?
Policlínica IMED Alcoi – C/ Oliver 55.

_On puc obtenir els partes per a l’assegurança?
Veure a la web

_Hi ha dutxes, vestidors i guarda-roba?
Sí. Estan ubicats a les instal·lacions del Col·legi La Presentación, a 100 metres de la línia d’inici i final de la cursa.

_On es pot pernoctar la nit abans de la cursa?
Hi ha diferents oferts d’hostalatge. Trobaràs informació a l’apartat Més Informació

_On deuen arreplegar els banderins els equips patrocinats?
A l’arribada a meta, a la carpa de Premis i Trofeus.

_Com puc patrocinar un equip?
Més informació a:
www.trailsolidarialcoi.org/patrocina-un-equip


_Hi ha control horari?
Sí. A la modalitat de Trail hi haurà dos punts de control de límit d’horari. La informació la trobaràs als reglaments de cada prova.

_Què és una prova d’autosuficiència?
Una cursa en la qual l’organització aporta aliments líquids i sòlids, però que els participants també deu portar-ne.

_Com puc enviar la foto del meu equip?
Ho pots fer a info@trailsolidarialcoi.org.
Has d'aportar el nom de qui l’envia, una adreça de correu electrònic, un telèfon de contacte, el nom de l’equip, la modalitat en la qual s’ha inscrit, el nom dels quatre components, i la procedència.

_¿Cuándo se abren las inscripciones?
El día 11 de mayo de 2024, a partir de las 12:00h a medio día.

_¿Hay lista de espera en el supuesto de que se completan todas las inscripciones?
Sí. Se activará un botón en la web, donde podrás seleccionar la modalidad.

_¿Cuándo se recogen los dorsales y dónde?
Se podrán recoger el día 4 de octubre de 2024, al Pabellón Georgina Blanes del Campus de Alcoy de la UPV, a partir de las 17:00, hasta las 21:00 h, del mismo día. El día 5 de octubre de 2024, a las oficinas de la Unión Alcoyana Seguros (Plaza de España – Lugar de salida), desde las 06:30, hasta las 07:15 h.

_¿Puedo recoger los dorsales de los componentes de mi equipo? ¿Qué necesito?
Sí. Necesitas los DNI de las personas a quienes recoges los dorsales. Los documentos pueden ser en apoyo físico o digital.

_Si uno o dos miembros de un mismo equipo no pueden participar, ¿los otros podrán?
Sí. Esa eventualidad impedirá que el equipo pueda tener clasificación, aunque sí que dispondrá de los tiempos de los cuales participan.

_Si un equipo tiene una o más bajas antes de la carrera, ¿puede hacer nuevas incorporaciones para sustituirlos?
Sí, es posible hacer cambios de participantes. Los cambios solos se podrán realizar desde las 12:00 horas del día 14 de septiembre, hasta las 18:00 h del día 26 de septiembre de 2024, a las 18:00 horas.
Para hacer los cambios, puedes ver como:
www.trailsolidarialcoi.org/inscripcions


_Si sustituimos a algún miembro del equipo, y la talla de la camiseta del que entra no es la misma del que sale, ¿hasta cuando podemos cambiarla, y cómo?
La talla de camiseta se puede cambiar hasta antes del 30 de agosto de 2024.

_Si no tengo equipo y quiero contactar o que contactan conmigo para formar parte de uno, ¿dónde lo puedo comunicar?Lo puedes hacer mediante el formulario que hay en el apartado Bolsa del Corredor-a.

_En el caso de sufrir un accidente durante la carrera, ¿qué debo de hacer?
Llamar al teléfono de emergencia. Ver al dorsal y a la APP del Trail.

_¿A qué establecimiento hospitalario debo de acudir en caso de accidente para recibir la asistencia del seguro de la organización?
Policlínica IMED Alcoy – C/ Oliver 55

_¿Dónde puedo obtener los partes para el seguro?
Ver en la web

_¿Hay duchas, vestuarios y guardarropa?
Sí. Están ubicados a las instalaciones del Colegio La Presentación, a 100 metros de la línea de inicio y final de la carrera.

_¿Dónde se puede pernoctar la noche antes de la carrera?
Hay diferentes ofrecidos de hospedaje. Encontrarás información en el apartado Más Información

_¿Dónde deben de recoger los banderines los equipos patrocinados?
A la llegada a meta, a la carpa de Premios y Trofeos.

_¿Cómo puedo patrocinar un equipo?
Más información en:
www.trailsolidarialcoi.org/patrocina-un-equip


_¿Hay control horario?
Sí. En la modalidad de Trail habrá dos puntos de control de límite de horario. La información la encontrarás a los reglamentos de cada prueba.

_¿Qué es una prueba de autosuficiencia?
Una carrera en la cual la organización aporta alimentos líquidos y sólidos, pero que los participantes también debe llevar.

_¿Cómo puedo enviar la foto de mi equipo?
Lo puedes hacer a info@trailsolidarialcoi.org.
Tienes que aportar el nombre de quien lo envía, una dirección de correo electrónico, un teléfono de contacto, el nombre del equipo, la modalidad en la cual se ha inscrito, el nombre de los cuatro componentes, y la procedencia.

bottom of page