IMPRESCINDIBLES

A tots el col·laboradors els donem les gràcies pel seu esforç i contribuir així a fer cada dia un esdeveniment més generós i solidari. 

Tots ells formen part d'aquesta familia que any rere any fà possible contribuir a la lliuta contra la malaltia del càncer.

A todos los colaboradores les damos las gracias por su esfuerzo, y contribuir así a hacer un acontecimiento más generoso y solidario.

Todos ellos forman parte de esta familia que año tras año hace posible contribuir en la lucha contra la enfermedad del cáncer.

2021 - cloenda 13.jpg
2021 - cloenda 10.jpg
2021 cloenda 12.jpg

Col·laboradors Oficials

20191019 Fotos trail - Santi Aura (366).

Col·laboradors Tècnics

20191019 Fotos trail - Santi Aura (354).

Col·laboradors 

20191019 Fotos trail - Santi Aura (328).

Col·laboradors
Patrocinadors d'equips

20191019 Fotos trail - Santi Aura (406).